TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 189
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 183
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 181
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 188
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 181
ไม้หมายเมือง 180
ไม้หมายทาง 179
แจ่งหัวลิน 183
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 179
ประตูเมืองเชียงใหม่ 179
ประตูสวนดอก 179
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 184
ต้นไม้หมายถิ่น 179
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 175
แจ่งกู่เฮือง 179
ประตูช้างเผือก 182
ประตูท่าแพ 1 180
ประตูท่าแพ 2 179
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 178
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 177
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 175
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 177
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 182
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 178
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 192
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 181
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 175
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 177
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 180
ข้าวออแกนิค 179
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 180
การส่งออกข้าวออแกนนิค 177
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 184
เซรั่มมะขาม 176
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 183
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 177
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 178
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 181
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 173
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 177
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 179
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 178
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 178
มาตรฐาน IQS คืออะไร 185
การสร้างแบรนด์ของ IQS 176
IQS มีประโยชน์อย่างไร 176
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 178
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 179