TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 416
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 400
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 394
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 425
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 415
ไม้หมายเมือง 387
ไม้หมายทาง 410
แจ่งหัวลิน 405
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 399
ประตูเมืองเชียงใหม่ 396
ประตูสวนดอก 390
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 412
ต้นไม้หมายถิ่น 413
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 381
แจ่งกู่เฮือง 415
ประตูช้างเผือก 406
ประตูท่าแพ 1 389
ประตูท่าแพ 2 426
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 424
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 400
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 398
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 387
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 413
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 401
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 420
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 408
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 412
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 412
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 414
ข้าวออแกนิค 386
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 391
การส่งออกข้าวออแกนนิค 409
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 404
เซรั่มมะขาม 415
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 411
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 391
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 389
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 401
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 413
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 382
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 413
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 410
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 408
มาตรฐาน IQS คืออะไร 423
การสร้างแบรนด์ของ IQS 406
IQS มีประโยชน์อย่างไร 391
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 397
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 420