TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 359
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 345
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 335
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 363
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 344
ไม้หมายเมือง 331
ไม้หมายทาง 338
แจ่งหัวลิน 348
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 335
ประตูเมืองเชียงใหม่ 336
ประตูสวนดอก 337
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 348
ต้นไม้หมายถิ่น 356
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 329
แจ่งกู่เฮือง 349
ประตูช้างเผือก 353
ประตูท่าแพ 1 333
ประตูท่าแพ 2 342
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 337
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 346
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 340
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 329
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 335
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 337
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 353
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 349
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 347
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 349
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 351
ข้าวออแกนิค 332
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 329
การส่งออกข้าวออแกนนิค 351
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 348
เซรั่มมะขาม 353
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 356
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 338
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 330
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 348
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 344
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 332
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 357
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 338
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 343
มาตรฐาน IQS คืออะไร 359
การสร้างแบรนด์ของ IQS 348
IQS มีประโยชน์อย่างไร 340
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 339
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 351