TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 268
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 266
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 258
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 274
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 259
ไม้หมายเมือง 256
ไม้หมายทาง 255
แจ่งหัวลิน 265
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 260
ประตูเมืองเชียงใหม่ 256
ประตูสวนดอก 252
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 262
ต้นไม้หมายถิ่น 260
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 252
แจ่งกู่เฮือง 260
ประตูช้างเผือก 255
ประตูท่าแพ 1 254
ประตูท่าแพ 2 256
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 255
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 255
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 251
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 254
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 256
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 252
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 272
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 261
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 256
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 254
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 261
ข้าวออแกนิค 257
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 257
การส่งออกข้าวออแกนนิค 258
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 268
เซรั่มมะขาม 259
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 262
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 253
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 251
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 259
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 255
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 254
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 252
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 254
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 253
มาตรฐาน IQS คืออะไร 259
การสร้างแบรนด์ของ IQS 257
IQS มีประโยชน์อย่างไร 251
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 255
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 254