TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 315
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 310
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 307
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 321
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 299
ไม้หมายเมือง 299
ไม้หมายทาง 304
แจ่งหัวลิน 314
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 303
ประตูเมืองเชียงใหม่ 303
ประตูสวนดอก 299
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 308
ต้นไม้หมายถิ่น 309
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 295
แจ่งกู่เฮือง 311
ประตูช้างเผือก 313
ประตูท่าแพ 1 299
ประตูท่าแพ 2 302
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 305
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 307
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 297
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 295
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 301
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 303
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 317
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 312
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 298
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 297
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 308
ข้าวออแกนิค 299
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 296
การส่งออกข้าวออแกนนิค 307
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 312
เซรั่มมะขาม 307
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 313
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 296
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 294
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 307
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 302
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 299
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 297
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 299
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 303
มาตรฐาน IQS คืออะไร 305
การสร้างแบรนด์ของ IQS 305
IQS มีประโยชน์อย่างไร 302
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 299
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 302