TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 508
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 490
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 471
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 517
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 500
ไม้หมายเมือง 472
ไม้หมายทาง 494
แจ่งหัวลิน 494
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 481
ประตูเมืองเชียงใหม่ 483
ประตูสวนดอก 480
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 496
ต้นไม้หมายถิ่น 499
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 462
แจ่งกู่เฮือง 501
ประตูช้างเผือก 491
ประตูท่าแพ 1 483
ประตูท่าแพ 2 506
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 513
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 493
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 487
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 476
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 518
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 496
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 509
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 496
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 500
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 502
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 509
ข้าวออแกนิค 469
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 482
การส่งออกข้าวออแกนนิค 502
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 490
เซรั่มมะขาม 505
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 495
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 472
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 467
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 485
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 492
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 454
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 497
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 491
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 489
มาตรฐาน IQS คืออะไร 546
การสร้างแบรนด์ของ IQS 485
IQS มีประโยชน์อย่างไร 467
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 486
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 505