TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 126
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 116
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 119
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 123
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 117
ไม้หมายเมือง 116
ไม้หมายทาง 118
แจ่งหัวลิน 118
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 117
ประตูเมืองเชียงใหม่ 119
ประตูสวนดอก 116
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 121
ต้นไม้หมายถิ่น 115
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 115
แจ่งกู่เฮือง 115
ประตูช้างเผือก 118
ประตูท่าแพ 1 117
ประตูท่าแพ 2 115
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 115
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 115
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 113
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 115
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 120
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 118
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 127
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 120
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 115
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 116
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 118
ข้าวออแกนิค 119
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 116
การส่งออกข้าวออแกนนิค 116
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 120
เซรั่มมะขาม 114
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 119
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 112
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 115
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 116
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 113
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 115
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 115
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 113
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 117
มาตรฐาน IQS คืออะไร 125
การสร้างแบรนด์ของ IQS 115
IQS มีประโยชน์อย่างไร 115
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 114
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 115