TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 475
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 459
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 444
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 485
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 468
ไม้หมายเมือง 441
ไม้หมายทาง 461
แจ่งหัวลิน 462
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 449
ประตูเมืองเชียงใหม่ 448
ประตูสวนดอก 446
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 461
ต้นไม้หมายถิ่น 466
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 433
แจ่งกู่เฮือง 468
ประตูช้างเผือก 456
ประตูท่าแพ 1 447
ประตูท่าแพ 2 475
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 480
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 457
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 450
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 442
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 471
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 458
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 472
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 462
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 469
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 467
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 473
ข้าวออแกนิค 436
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 448
การส่งออกข้าวออแกนนิค 469
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 460
เซรั่มมะขาม 470
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 465
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 446
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 442
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 456
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 466
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 432
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 469
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 464
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 463
มาตรฐาน IQS คืออะไร 494
การสร้างแบรนด์ของ IQS 459
IQS มีประโยชน์อย่างไร 440
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 457
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 475