TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 558
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 543
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 520
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 575
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 557
ไม้หมายเมือง 518
ไม้หมายทาง 550
แจ่งหัวลิน 546
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 528
ประตูเมืองเชียงใหม่ 532
ประตูสวนดอก 531
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 549
ต้นไม้หมายถิ่น 552
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 508
แจ่งกู่เฮือง 553
ประตูช้างเผือก 545
ประตูท่าแพ 1 541
ประตูท่าแพ 2 553
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 565
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 546
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 540
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 531
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 572
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 553
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 562
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 549
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 555
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 552
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 562
ข้าวออแกนิค 515
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 533
การส่งออกข้าวออแกนนิค 550
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 543
เซรั่มมะขาม 557
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 537
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 516
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 505
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 523
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 536
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 490
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 539
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 532
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 530
มาตรฐาน IQS คืออะไร 632
การสร้างแบรนด์ของ IQS 527
IQS มีประโยชน์อย่างไร 503
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 531
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 545